De riskerar de att bli mördade i en blodsfejd.

Alla människor vill väl leva? Orden kommer från Marinela Prenga, 21 år, som tillsammans med sin familj söker asyl i Sverige på grund av en blodsfejd i sitt hemland Albanien. -Min pappa Zef och mina två bröder riskerar att bli mördade om vi reser tillbaka.

Blodsfejder har funnits i många hundra år och är fortfarande vanligt förekommande i Albanien. En bror till Zef Prenga dödade en annan man i självförsvar och sitter idag fängslad. Familjen hotas av den döde mannens släkt och försökte få skydd av polisen i sitt hemland men polisväsendet är korrupt, säger Marinela. Hon förklarar att de har gjort allt vad de kan för att medla med familjen som hotar dem, men inget har hjälpt. I mer än  två års tid vågade pappan inte lämna deras hus och pojkarna kunde sällan gå till skolan. Till slut insåg familjen att de inte hade något annat val än att fly och söka asyl i och bor sedan juni 2014 i Alvesta. 

Den 1 februari i år fick familjen besked att de ska utvisas till Albanien, trots att Migrationsverket anser att deras berättelse är högst trovärdig. Skälet till avslaget är att Migrationsverket anser att familjen ska kunna vara säkra i sitt hemland genom Albaniens myndighetsskydd. Ingen i familjen Prenga vågar litar på detta, eftersom det nästan dagligen händer att människor mördas i blodsfejder.

Pojkarna Gjovan och Mariglen går i skola i Alvesta, de trivs bra och har redan, precis som Marinela, lärt sig tala bra svenska. Familjen tycker att de har fått en fint mottagande här och känner sig trygga i Sverige.

Malin Sandberg i Alvesta församlings diakonala team är en av många som har engagerat sig i familjens öde. Hon berättar att avvisningen grundar sig på en rapport från Engelska UD som säger att blodsfejderna minskar i landet. I många andra rapporter ges helt motsatta besked som menar att polisväsendet inte gör något åt blodsfejderna i landet. Genom att åberopa flera hundra år gamla folklagar kan familjer som följer seden kräva blod, vid sidan av rättssamhället.

FN:s särskilde sändebud och flera andra internationella utredningar har konstaterat att rättsväsendet i Albanien inte lyckas skydda familjer i blodsfejder. Det har kommit krav från både FN och EU för att stoppa fejderna, än så länge utan att det har löst problemet.

 Även familjen Prengas advokat Rebecka Sofiadotter Lepic är kritisk till avvisningshotet. Albaniens myndighetsskydd inte lever upp till de krav av rättsäkerhet och mänskliga rättigheter som EU kräver av landet för att de ska kunna bli medlemmar i Unionen, berättar Malin.

Familjen Prenga kom tidigt i kontakt med Svenska kyrkans församling i Alvesta. Många församlingsbor har engagerat sig i familjens situation och nästan 450 namnunderskrifter har hittills samlats in i protest mot Migrationsverkets avvisningsbeslut.

-Vi har många vänner här och vill gärna stanna, säger bröderna Gjovan och Mariglen. De som hotar oss kommer förr eller senare att döda en eller flera av oss om vi tvingas åka tillbaka, säger de allvarligt.

Blodshämnd, eller vendetta, är en vedergällning som släktingar till en dräpt person egenmäktigt utövar genom att döda gärningsmannen eller någon av hans släkt. Det har funnits tider då hämnden, liksom många andra slag av egenmäktigt förfarande, räknades som ett fullgott sätt att förverkliga rätten. Blodshämnden förekom historiskt hos de nordiska och germanska folken. Den påträffas även hos greker och romare samt generellt, i tidiga kulturstadier, hos nästan alla folkslag. På Korsika kallas blodshämnd för vendetta, och ännu idag förekommer den i olika delar av världen, bland annat i delar av Albanien. Källa Wikipedia

www.vardagstexter.com är min hemsida. Ulla Sigfridsson heter jag och arbetar bland annat som frilansskribent.  Mina texter handlar om vanliga ovanliga människor. Jag bloggar ibland och skriver en del dikter. 
Jag skriver även reklam- och säljtexter och är van att jobba med sociala medier. Har erfarenhet från att jobba med hemsidor, personaltidningar, kundtidningar, kampanjer, debattartiklar med mera.

 

Under fliken finns mina kontaktuppgifter om någon skulle vilja anlita mig för skrivjobb eller utveckling av sina sociala medier.