Suicide Zero

Jag är medlem i organisationen Suicide Zero därför jag är helt övertygad om att vi kan minska antalet självmord radikalt. Men då måste vi börja prata om det. Vi måste ge resurser till vården, skolan och till alla områden där vi kan förebygga. Det är helt orimligt att den vanligaste dödsorsaken bland unga är självmord!
 
Totalt tog 1606 personer livet av sig under 2013. Av dessa var 1107 män och 499 kvinnor. Dessa data inkluderar säkra och osäkra självmord för hela befolkningen. Det är sex gånger fler som dör i självmord än som dör i trafiken. Hur många miljarder satsar vi på att förebygga olyckor i trafiken genom att exempelvis bygga motorvägar?  Det ska jag berätta nu: bygger man motorväg på landsbygden får man 33 kilometer för en miljard.........33 mil motorväg 10 miljarder!!  Dags att omfördela resurserna  en hel del, tycker jag

Det sker nästan 15 000 självmordsförsök i Sverige varje år. Bara hälften av dessa söker hjälp. Den vanligaste orsaken till att man inte söker hjälp är skamkänslor. 

Om ett barn får diabetes så berättar vi det öppet och barnet själv kan prata om det på ett naturligt sätt. Ingen ifrågasätter att barnet är sjukt och att man måste se till att det får rätt vård. Men hur hanterar vi unga människor som mår psykiskt dåligt? Hur hanterar vi vuxna som mår psykiskt dåligt. -Ryck upp dig. Ta dig i kragen, är inte ovanligt att de får höra av omgivningen. Om man alls pratar om problemet. SJÄLVKLART måste vi ta dem som har ont i själen på lika stort allvar som de som har ont i kroppen. Det är dags att börja nu!

Fakta om Suicide Zero: Organisationen verkar för att minska självmorden radikalt, särskilt hos unga. Vi strävar efter en nollvision och vet att det finns många relativt enkla åtgärder som kan få ner självmorden. Orsaken till självmord är komplex och varje självmord bör ses som ett psykologiskt olycksfall och en händelseanalys göras. Vi behöver också bli bättre på att uppmärksamma signaler i skolan och sedan bli bättre på att vidta åtgärder för att barn/ungdomar ska kunna må bättre. Självmordsstatistiken måste bli färskare för att vi ska kunna fånga upp anhopningar av självmord i tid, plats och metod. Läs mer på vår hemsida: www.suicidezero.se

Självmord kan förhindras varför vi arbetar för en nollvision. Detta är den organisation som bildades i april 2013 och som ursprungligen hette Suicide Rescue. Vi arbetar målinriktat med suicidpreventiv expertis för att få en radikal skillnad. Vi arbetar bland annat med att utveckla livskunskapen i skolan, att förstärka skolhälsovården, att få bättre statistik , att göra händelseanalyser och att påverka politiker direkt.

Suicide Zero har ingen hjälpverksamhet för självmordsbenägna personer utan hänvisar till sjalvmordsupplysningen.se, jourhavande medmänniska, nationella hjälplinjen m fl. Bli medlem via www.suicidezero.se.

 

www.vardagstexter.com är min hemsida. Ulla Sigfridsson heter jag och arbetar bland annat som frilansskribent.  Mina texter handlar om vanliga ovanliga människor. Jag bloggar ibland och skriver en del dikter. 
Jag skriver även reklam- och säljtexter och är van att jobba med sociala medier. Har erfarenhet från att jobba med hemsidor, personaltidningar, kundtidningar, kampanjer, debattartiklar med mera.

 

Under fliken finns mina kontaktuppgifter om någon skulle vilja anlita mig för skrivjobb eller utveckling av sina sociala medier.