Skolirritation i Moheda

I veckan som gick var det ett möte om situationen i Moheda skola. Som det har framgått tidigare har skolan vuxit ur sin matsal och istället för ordentliga lokaler för undervisning finns flera moduler där undervisningen bedrivs. Under många år var det ett vikande elevantal i Moheda vilket fick politikerna att år 2007 ta beslutet att lägga ner Vegbyskolan, berättar Thomas Haraldsson, ( C ), kommunalråd i Alvesta. Två år senare lades skolan ner och efter bara några år ökade elevantalet igen och nådde sin kulmen för ett par år sedan.

-Att ta bort modulerna och ersätta dem med en riktig skolbyggnad är viktigt, inte bara ur arbetsmiljösynpunkt  för elever och lärare utan också ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Thomas Haraldsson.  

Strax efter valet 2014, i november, bestämde en enig politisk majoritet att bygga om skolan, matsalen, lägga till ett bibliotek och en sporthall och allt var planerat att bli klart senast 2019. Budgeten låg på 35 miljoner.

Efter att ha haft ärendet ute för att bland annat få in synpunkter och önskemål från personalen, tog man fram en ny kalkyl som då hamnade på 92 miljoner, vilket gjorde att planerna för bygget stannade upp.

Varför blev processen med bygget försenad på grund av detta? 
-Vi måste backa för att fundera hur vi hanterar detta, så att vi använder kommuninvånarnas pengar på rätt sätt. Vi har många verksamheter att ta hänsyn till. Nu har vi bestämt att matsalen ska prioriteras och att den ska stå klar under våren 2017, eftersom situationen med måltiderna är ohållbara. Skolbyggnaden med ett nytt bibliotek och den nya  sporthallen ska vara klart, som tididgare planerats, senast i början av 2019.


Inget motsatsförhållande
Enligt Thomas Haraldsson finns inget motsatsförhållande mellan mohedaborna och kommunledningen. Politikerna är väl medvetna om behoven men på grund av de ökade kostnaderna fick man prioritera om.

-Moheda växer, både genom inflyttning men också att det föds fler barn nu. Hela Alvesta kommun har ökat sin folkmängd vilket är positivt men gör det svårare att planera långsiktigt. Det har också varit många olika politiska styren under åren och byten av personer vilket försvårar det hela, menar Thomas Harladsson.

Kommunikationen med medborgarna
Att beslutet gällande skolans framtid kunde ha kommunicerats tydligare till kommuninvånarna håller Thomas Haraldsson med om.

-Vi tre partier som leder Alvesta kommun har ett samarbetsavtal där vi har kommit överens om att ha fler direktmöten ute i de olika kommundelarna för att bätter lyssna in vad som känns mest aktuellt för invånarna. Minst tre möten om åren är planerade. Även företagen samlas för frukostmöten fyra gånger om året för att vi ska kunna hålla en löpande dialog.

Löfte
-Vi lovar att bygget ska vara klart senast i början av 2019 som planen var från början. Då ska skolan vara utbyggd med matsal och bibilotek och en sporthall, säger Thomas Haraldsson bestämt.

www.vardagstexter.com är min hemsida. Ulla Sigfridsson heter jag och arbetar bland annat som frilansskribent.  Mina texter handlar om vanliga ovanliga människor. Jag bloggar ibland och skriver en del dikter. 
Jag skriver även reklam- och säljtexter och är van att jobba med sociala medier. Har erfarenhet från att jobba med hemsidor, personaltidningar, kundtidningar, kampanjer, debattartiklar med mera.

 

Under fliken finns mina kontaktuppgifter om någon skulle vilja anlita mig för skrivjobb eller utveckling av sina sociala medier.