Sápni - en etnisk minoritet

I Alvesta utställningshall, som är beläget i stationshusets övervåning, pågår hela sommaren en intressant utställning framtagen av Anders Olsson, Bokpärlan i samarbete med Samemuseét Jokkmok och Möbelhanssons antikhandel, Stockholm.

I utställningen visas kläder, bilder och föremål från samernas liv. Utställningen heter SÁPMI och namnet är samernas eget ord för same men också för det landområde där samerna bor. Sápmi breder ut sig över hela den norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvön i öster till svenska landskapet Dalarna i söder.

-Vi har många besökare som kommer hit och tittar på utställningen, berättar Josefine Ceder som arbetar på turistbyrån som finns i utställningshallen.

I Sverige finns det minst 20 000 samer och folkslaget är erkänt som urfolk och en etnisk minoritet. Flaggan är gemensam för alla samer och färgerna kommer från den traditionella samiska dräkten, som kallas kolt. Den röda cirkeln i fraggan symboliserar solen och den blå färgen månen. 

Gemensam nationaldag
Det samiska levnadssättet växte fram ur en halvnomadisk jägar- och samlarkultur men under järnåldern och medeltiden övergick det istället till bondekulturen och till renskötsel. Rennäringen omsätter cirka 230 miljoner kronor per år och det finns 250 000 - 275 000 renar i Sverige. 

Sametinget är en representativ församling för samisk befolkning och sedan 1993 har alla samer en gemensam nationaldag som infaller den 6 februari. Datumet valdes för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Det mötet samlade för första gången samer från norr till söder över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor.

Muntlig tradition
Inte förrän i början på 1900-talet publicerades de första verken skrivna av samer. Den muntliga traditionen är däremot mycket gammal. Jojken, myterna, legenderna var något som fördes vidare och förs vidare än idag från generation till generation.

 

Det finns nio olika samspråk, vissa så olika att samerna inte förstår varandra. Alla nio är klassade som utroningshotade språk på FN:s lista. Förutom i Sverige bor samerna i Norge, Finland och på Kolahalvön i Ryssland, totalt inklusive de som bor i Sverige finns det 80 000 samer. källa: www.samer.se


 

www.vardagstexter.com är min hemsida. Ulla Sigfridsson heter jag och arbetar bland annat som frilansskribent.  Mina texter handlar om vanliga ovanliga människor. Jag bloggar ibland och skriver en del dikter. 
Jag skriver även reklam- och säljtexter och är van att jobba med sociala medier. Har erfarenhet från att jobba med hemsidor, personaltidningar, kundtidningar, kampanjer, debattartiklar med mera.

 

Under fliken finns mina kontaktuppgifter om någon skulle vilja anlita mig för skrivjobb eller utveckling av sina sociala medier.