Regnbågsnyckeln, Alvesta församling först i Sverige

Unga hbtq-personer har generellt sett lägre självkänsla, känner otrygghet och har dålig tillit till andra människor samt har i större utsträckning självmordstankar än andra unga.

Hela 25 procent av homo- och bisexuella kvinnor i åldern 16–29 år uppger att de har försökt begå självmord, jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. Varannan transperson har övervägt att ta livet av sig.

En dubbelt så stor andel unga homo- och bisexuella män och unga män som är osäker på sin sexuella läggning har nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med unga heterosexuella män.

 "Regnbågsnyckeln" i Svenska kyrkan
Svenska kyrkan vill arbeta aktivt med dessa frågor och har skapat Regnbågsnyckeln, en process för att arbeta mer inkluderande i församlingarna. Först ut I Sverige att gå utbildningen är Alvesta församlings personal och förtroendevalda.

-Vi är delvis redan aktiva i frågan genom att Annesophie Färdigh, präst församlingen, är en av dem som leder inklusiva mässan i Domkyrkan i Växjö. När vi fick frågan av Katarina Hedqvist i Växjö stift om att vara pilotförsamling, tvekade jag inte det minsta att tacka ja, säger Elisabet Cárcamo Storm, kyrkoherde i Alvesta församling.

Hur tänkte du när du valde att tacka ja?
-Det finns två viktiga anledningar. Den ena är att vi är en bra personalgrupp som kan diskutera. Samtalsfrågorna i utbildningen handlar om oss själva i första hand, hur vi tänker kring dessa frågor. Studiecirkeln, som kommer att pågå under hela hösten, blir ett sätt för min personal att lära känna varandra ännu bättre genom dessa samtal. Det kommer frågor som “hur känner du”, “har du varit utsatt eller känt dig exkluderad”, som vi får arbeta med tillsammans, säger Elisabet.

Är kyrkan fördomsfri?
-När man jobbar med sig själv och sina egna värderingar, växer man som människa. Då har man också lättare att förstå andra människor och deras situation. Det är väldigt spännande att ta sig an temat HBTQ och att vi inom kyrkan vågar se på oss själva och fundera på om vi är så inkluderande och fördomsfria som vi tror.

Vad vill du uppnå med processen?
-Den ska leda till att vi tar fram en mångfaldsvision för församlingen, vilket är ungefär detsamma som en lika- och jämställdhetsplan. Vårt arbete tar inte slut när planen är klar, utan är ett pågående samtal där vi vågar dela olika åsikter och tankar. För mig är det viktigt att vi respekterar att vi tycker olika. Tanken är inte att alla måste vara överens i minsta detalj. Inklusivitet är inte enhetlighet – utan öppenhet och respekt för alla människor.

Första utbildningsdagen
Församlingen påbörjade processen Regnbågsnyckeln i förra veckan. På plats för att informera och utbilda var Erik Andersson, präst och förbundsordförande EKHO (Riksförbundet Kristna HBTQ-personer), Katarina Hedqvist, stiftsadjunkt Växjö stift och Frida Ohlsson Sandahl, Sensus Småland Öland.

Att bryta mot normer 
Studiecirkeln bygger på boken ”Så att jag kan komma in – kristen och HBTQ” som Erik och Frida har skrivit . Den bygger på fem personers berättelser hur det är att leva som HBTQ inom kyrkans värld.

-Mycket handlar om normer, exempelvis sociala normer, vad som anses vara det “normala” beteendet. Normer är oftast outtalade och det är först när en bryter mot dem som en märkar att de finns. Juridiska normer är på sätt och vis enklare för då vet alla vad som gäller, säger Frida.


Enkönsnorm
Frida menar att genom att prata om de normer som finns så kommer vi en bit på vägen och ökar toleransen för det som är annorlunda. Normer förändras över tiden. På 1700-talet hade vi en en-könsnorm i Sverige vilket innebar att det var mannen som var norm. Kvinnor och barn räknades som mannens ägodelar.

-Att det finns normer behöver inte vara dåligt, men de behöver vara genomtänkta och endast genom oss själva kan vi förändra, säger Erik som också lyfter fram det allvarliga i att så många unga HBTQ-personer gör självmordsförsök som i många fall också tragiskt nog leder till att de dör.

Förutom Alvesta församling kommer Bredaryd och Södra Ölands församlingar att vara pilotprojekt för Regnbågsnyckeln.
 

Fakta:
Hbtq, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. Första gången som förkortningen hbt förkom i tryck var i RFSL:s tidning KomUt år 2000. Syftet var att bredda tidigare använda uttryck som homo, bög och gay.

Källa RFSL

www.vardagstexter.com är min hemsida. Ulla Sigfridsson heter jag och arbetar bland annat som frilansskribent.  Mina texter handlar om vanliga ovanliga människor. Jag bloggar ibland och skriver en del dikter. 
Jag skriver även reklam- och säljtexter och är van att jobba med sociala medier. Har erfarenhet från att jobba med hemsidor, personaltidningar, kundtidningar, kampanjer, debattartiklar med mera.

 

Under fliken finns mina kontaktuppgifter om någon skulle vilja anlita mig för skrivjobb eller utveckling av sina sociala medier.