Ny kommunpolis

Viktig samverkan i Alvesta kommun

Svante Petersson, uppvuxen i Alvesta är tillbaka igen i sin hembygd, nu som närpolis med uppdrag att skapa nätverk för samverkan inom kommunen.

Efter sin polisutbildning i Stockholm stannade Svante kvar där  som polis i 13 år. Det var en bra skola att jobba i en storstad, säger han. 

-Jag trivs med att vara polis. Det låter kanske som en klyscha men det känns bra att göra nytta och arbeta för större trygghet i samhället.

Jobbet som närpolis i Alvesta innebär att han är spindeln i nätet när det gäller samverkan mellan bland annat kommun, skola, socialtjänst, fältarbetare, fastighetsbolagen, föreningar och kyrkan.

-Min roll så här i början är att vara ute och möta människor i olika sammanhang för att jag ska få en bild av var man upplever att problemområdena finns. 

Alvesta kommuns invånare känner sig mer otrygga utomhus än vad medborgarna länets andra kommuner gör, visar resultetat från Polisens årliga trygghetsmätning.Kronobergare mellan 16 och 65 år har fått svara på frågor om skadegörelse, narkotikapåverkade personer på stan, störande ungdomsgäng, trafikproblem, stölder, skadegörelse och våld. De har också fått svara på om de känner sig otrygga eller trygga i området där de bor.

-Antalet brott i Alvesta ligger på ungefär samma nivå som andra kommuner med samma folkmängd och demografi. Så det handlar mer om en känsla av otrygghet som vi måste arbeta med att få bort, samtidigt som vi ser till att skapa en tryggare kommun genom att vara mer närvarande.

Det vanligaste brottet i Alvesta, enligt Svante, är skadegörelse. Under 2014 gjorde  Polisen extra insatser i kommunen och det hade god effekt, menar Svante.

-Egentligen är det ganska lugnt och tryggt att bo i Alvesta, men så länge medborgarna inte upplever sig trygga har vi problem som vi måste hjälpas åt att lösa.

Innan årets slut kommer Svante att ha gjort en sammanfattning av läget och tagit fram ett så kallat medborgarlöfte. Det innebär att Polisen exempelvis lovar medborgarna att det ska bli fler närpoliser. Vad löftet till Alvestaborna ska bli kan inte Svante uttala sig förrän han samlat på sig mer information. 

På frågan om varför Polisen lägger så mycket resurser till att hålla ordning på idrottsevenemang svarar Svante

-Jag föredrar att vara ute med polisbilen och att istället träffa folk. De flesta går att föra ett resonemang med, även om de är berusade eller kanske inte gillar poliser. Oftast blir det väldigt bra samtal när man är ute och möter människor.

FAKTA och STATISTIK

Att vara polis på fältet innebär att jobba treskift inklusive varannan helg. År 2000 fanns det 16 000 poliser i Sverige och år 2014 hade det ökat till 20 000 poliser.

Polisen omorganiserades den 1 januari i år till myndigheterna Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

I relation till folkmängden anmäls flest brott i storstadsregionerna och då i första hand Stockholm. Lägst antal brott per 100 000 invånare anmäldes i polisregion Nord, där 11 000 brott anmäldes.

BRÅ, statistik Sverige

·         Under 2014 handlades 1,45 miljoner brott. För 50 procent av dem hade utredning bedrivits, medan resterande 50 procent var direktavskrivna.

·         Cirka en tredjedel (32 %) av de handlagda brotten hade minst en misstänkt person kopplad till sig.

·         Personuppklaringsprocenten för de handlagda brotten uppgick till 15 procent, vilket är samma nivå som föregående år.

·         Lagföringsprocenten, som beräknar andelen personuppklarade brott utav de utredda brotten, uppgick till 31 procent.

Hur många brott begås av människor med utländsk bakgrund respektive dem födda i Sverige: 

De allra flesta som invandrat till Sverige från andra länder är inte registrerade för brott. Det finns en viss ökning i gruppen utrikes födda som delvis beror på att antalet personer som kommer som flyktingar till Sverige har ökat. Den så kallade andra generationen invandrare i Sverige har visat sig inte lika ofta vara registrerade för brott jämfört med första generationen. 

www.vardagstexter.com är min hemsida. Ulla Sigfridsson heter jag och arbetar bland annat som frilansskribent.  Mina texter handlar om vanliga ovanliga människor. Jag bloggar ibland och skriver en del dikter. 
Jag skriver även reklam- och säljtexter och är van att jobba med sociala medier. Har erfarenhet från att jobba med hemsidor, personaltidningar, kundtidningar, kampanjer, debattartiklar med mera.

 

Under fliken finns mina kontaktuppgifter om någon skulle vilja anlita mig för skrivjobb eller utveckling av sina sociala medier.