Nollvision för självmord

Under år 2013 tog 1600 personer sina liv i Sverige, hela sex gånger fler än som dör i trafikolyckor. Trots detta satsar staten endast 3 miljoner kronor på att förebygga självmord medan det satsas hela 100-150 miljoner på trafiksäkerhet.


Självmord den vanligaste dödsorsaken bland unga och självmordsförsöken inom den gruppen ökar i Sverige. Varje vecka tar ungefär en person under 19 år sitt liv, vilket innebär ett stort trauma och en katastrof för alla runt om.  Det förekommer även att barn under 15 år tar sitt liv och antalet ökar. En fjärdedel av alla dödsfall bland tonåringar sker via självmord.  Kronobergs län har minst antal självmord, oavsett ålder, av de tre småländska länen. Trots detta så var det hela 53 självmordsförsök och fem självmord i åldern 0-24 år under 2013 i vårt län.
 
Organisationen Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för minska antalet självmord genom att påverka politiker och allmänheten. Det är nämligen så att det går att minska radikalt. Men det krävs att många fler engagerar sig, både politiskt och som medmänniska.  

Ett sätt är att se till att myterna om självmord försvinner. Risken med myter och vanföreställningar är att de hindrar oss från att handla på ett riktigt sätt. 

En vanlig myt är att det inte går att hindra någon som har bestämt sig. Det är fel. Mellan 85 och 90 procent av dem som gjort allvarliga självmordsförsök dör inte av självmord senare i livet. Det lönar sig att försöka hjälpa personen genom den akuta fasen. Ett självmord är inte oundvikligt – inte ens om personen tidigare gjort flera försök.

En annan myt är att man inte ska prata om detta för då kan man ”väcka den björn som sover.” Även detta är fel. Däremot kan det få till följd att tankar om självmord kommer upp till ytan. När dessa tankar blir medvetna blir man också medveten om att man behöver söka hjälp för sina tankar, vilket är bra. Den vanligaste orsaken till att man inte söker hjälp är nämligen skamkänslor.

På Suiciede Zero säger man så här: - Problemet är att så många skjuter frågan från sig. Den är skrämmande och obehaglig. Man är rädd och osäker för man vill inte göra fel. Man vill inte bidra till att någon tar sitt liv. Okunskapen leder till passivitet och den leder till att självmorden fortsätter. Under 2012 och 2013 har de dessutom ökat

-Självmorden kan minskas i Sverige men det kräver att alla engagerar sig. Det behövs också mer resurser till skolan, psykiatrin och socialtjänst. En av de viktigaste åtgärderna är också att sprida information och kunskap. Kunskapsnivån är överlag mycket låg, säger Ludmilla Rosengren, ordförande i Suicide Zero. 

Organisationen får ett stort gensvar från ledande forskare och experter kring självmord (suicide), vilket gör att verksamheten har en förankring i vetenskap och beprövad  erfarenhet. Suicided Zero ges också metodstöd från NASP (Nationellt centrum for suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa).

Flera av de som sitter med i ledningen för föreningen har egna nära erfarenheter som anhörig till någon som har försökt eller som har tagit sitt liv. Så har även många av volontärerna.

För alla som mist en närstående genom självmord finns föreningen SPES, som är en rikstäckande ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. SPES betyder hopp.
 

Fakta och information:
www.suicidezero.se  
www.spes.se

 

www.vardagstexter.com är min hemsida. Ulla Sigfridsson heter jag och arbetar bland annat som frilansskribent.  Mina texter handlar om vanliga ovanliga människor. Jag bloggar ibland och skriver en del dikter. 
Jag skriver även reklam- och säljtexter och är van att jobba med sociala medier. Har erfarenhet från att jobba med hemsidor, personaltidningar, kundtidningar, kampanjer, debattartiklar med mera.

 

Under fliken finns mina kontaktuppgifter om någon skulle vilja anlita mig för skrivjobb eller utveckling av sina sociala medier.