Ett helt liv i kyrkans tjänst

Efter 42 år som präst i Alvesta församlings tjänst var det dags för Göran Alexandersson att gå i pension den 31 dec 2015. Det är med tacksamhet och glädje han ser tillbaka på sina år i församlingen.

-Jag har haft förmånen att arbeta med duktiga människor. Under min tid som komminister i Lekaryd och Härlövs församling hade vi ett väldigt gott samarbete med de förtroendevalda. Även jag hade förtroendeuppdrag på den tiden, men det får man inte ha numera, som anställd i kyrkan.

Han växte upp i Växjö, mitt i centrum och kan berätta väldigt målande hur staden såg ut för 60 år sedan. Farbror Tage, som hade Tages tyger, var en av hans barndoms favoriter.

Uppväxten blev speciell då Görans pappa dog redan när Göran bara var 14 år, hans mamma var då 35 och hans lillebror två år. Det blev ett stort ansvar att axla för Göran och för hans mamma som fick kämpa hårt för familjen. Det lärde honom att vara sparsam något han fortsatt vara hela livet, och hans motto har funnits på en tavla i Kyrkans Hus, d v s pastorsexpeditionen, under hans år där.

-Min mor uppoffrade sig så mycket för min skull, för att jag skulle få möjlighet att följa mitt kall och läsa till präst i Lund. Hon ville att jag skulle bli lärare, och bo kvar i Växjö, men jag valde min egen väg.

Lekaryds prästgård
Att bli präst växte fram som en naturlig livsuppgift efter konfirmationstiden. Som nybliven pastorsadjunkt kom han till Lekaryd och Härlövs församling. Han hade bett om att få tjänstgöra där, eftersom hans fru skulle läsa på sjuksköterskeskolan i Växjö. Familjen bodde kvar i Lekaryds prästgård i hela 18 år, fram till Göran blev kyrkoherde och flytten gick till Alvesta och den då nybyggda prästgården.

Sin första förrättning som adjunkt minns han mycket väl, det var en begravning. Den dåvarande kyrkoherden curlade inte utan sa bara till Göran:

-Lika bra att du kastar dig i vattnet och lär dig simma!

År 2010 slogs fyra församlingar ihop till en, bland annat för att få en enklare administration. Göran hade då varit kyrkoherde sedan 1991. En del av hans tid har varit uppdraget som kontraktsprost, stiftets förlängda arm i kontraktet. Utnämningen fick han av biskop Anders Wejryd och förordnandet går också ut i samband med Görans pensionering.

-Som kontraktsprost har man ett par olika uppdrag, det ena är att sköta tillsynen i kontraktet och se till att allt fungerar som det ska. Det andra är att främja verksamheten genom bland annat idéutveckling. Något vi arbetat mycket med är konfirmandarbetet.

Samhällsförändringar
Den största förändringen som skett i samhället under hans 42 år som präst är hur man ser på helgerna säger Göran.

-Numera använder man helgen till att shoppa och resa. Förr var man mer hemma. Nu när de båda vuxna oftast förvärvsarbetar blir det mycket som ska göras på helgen eftersom det är den tiden familjen har tillsammans. Livet går snabbare! Jag ser det som mycket positivt att många unga föräldrar väljer att döpa sina barn och att de vill göra både dopet och sina vigslar till fina högtider i kyrkan.

Under tiden Göran varit kyrkoherde har många av församlingens byggnader renoverats och tagits hand om. Det har kommit nya orglar i både Lekaryds kyrka och Skogskyrkan. Den gamla prästgården i Alvesta byggdes om till Kyrkans hus redan 1981.

Storklockan upphängd igen
En annan viktig renovering som Göran arbetat med är att få den gamla storklockan i Alvesta kyrkas klockstapel lagad och upphängd i klockstapeln igen. Klockan, som är daterad till 1555, skadades år 1951 då kung Gustav V hade dött och alla kyrkklockor ringde under en hel dag.

Utöver att bevara kulturarvet, som kyrkor och sockengårdar är, brinner Göran för att predika. Att få tala om himlen som det stora hoppet det känns viktigt, konstaterar han.

-Jag är inte rädd för att dö, jag tänker att jag ska få möta Jesus och få skåda det som vi hela tiden har trott på.  Som Martin Luther King en gång sa: -I have a dream! Vi är bara ringa tjänare som låter oss brukas.

Brukad men inte förbrukad
Att låta sig brukas är ett uttryck han ofta återkommer till. Han känner sig väl brukad, men inte förbrukad. Att vara präst är att alltid vara i tjänst, även om präster idag ser lite annorlunda på sina arbetstider, menar Göran.

-Under min tid som kyrkoherde har det varit viktigt för mig att låta mina medarbetare få  testa sina idéer, inte minst Elisabet som nu har tagit över som kyrkoherde, säger Göran.

Pensioneringen närmar sig med stormsteg och Göran säger att det är dags för honom att lära sig sitt nya liv. Det kommer innehålla många stunder i skogen men han har också planerat att bli bättre på studier i grekiska.

-Jag tycker det är väldigt roligt med grammatik och hur språket är uppbyggt.

Faktaruta
Namn: Göran Alexandersson
Bor: Stockholm och Lekaryd
Ålder: 66 år
Fritidsintressen: skogsarbete och läsa historia
Motto: Varje dag utan utgifter är en gyllene dag.

www.vardagstexter.com är min hemsida. Ulla Sigfridsson heter jag och arbetar bland annat som frilansskribent.  Mina texter handlar om vanliga ovanliga människor. Jag bloggar ibland och skriver en del dikter. 
Jag skriver även reklam- och säljtexter och är van att jobba med sociala medier. Har erfarenhet från att jobba med hemsidor, personaltidningar, kundtidningar, kampanjer, debattartiklar med mera.

 

Under fliken finns mina kontaktuppgifter om någon skulle vilja anlita mig för skrivjobb eller utveckling av sina sociala medier.