Det byggs i Alvesta

De kommande åren planeras 150 lägenheter och 50 villor i Alvesta. Välbehövligt eftersom behovet av nya bostäder är stort.

-Vi är inne på slutbesiktning i Spåningslandaområdet och en ny etapp på 24 tomter är på gång.
Vi märker ett stort intresse för tomterna, säger Per Ribacke ( S)  kommunalråd i Alvesta. 

Tanken är att Spåningslandaområdet ska bestå av blandad bebyggelse, villor, flerfamiljshus
också förskola. 

-För fem år sedan var det bara Allbohus som var intresserade av att bygga lägenheter i
Alvesta men nu har vi ett helt annat intresse och har fått flera påringningar av företag som
 vill bygga här.  Behovet av bostäder är minst 300 och efterfrågan från de som behöver
bostad får styra vilken typ av bostäder som ska byggas, menar Per.

Sjöparken
I Sjöparken vid sjön Salen på andra sidan järnvägsbron, planeras för höghus på sju
till åtta våningar.

-Det finns ett behov av att komma ner i pris och då får man bygga både smart och effektivt.
Målet är att komma ner på 1100 kr/m3 genom att få fram funktionella bostäder, fast till lägre kostnad.

Huspriser har stigit
-Huspriserna har stigit i Alvesta vilket gör att andrahandsvärdet också stiger och då vågar folk satsa på att bygga. Bankerna blir tryggare och lånar ut pengar, och på så sätt kan vi få en välbehövlig omflyttning. Finns det bostäder som passar olika faser i livet så väljer de flesta att stanna kvar i kommunen.

Per berättar att det är många Alvestabor som byggt villor men det är också en hel del inflyttning som sker till orten, vilket är positivt.

Förbättring av utemiljön 
Allbohus har fått bidrag från Boverket för att förbättra miljön ute på Rönnedalsområdet. Det behövs en plats för ungdomar där de exempelvis kan spela boll eller idrotta på annat sätt. Men området behöver också andra samlingsplatser och Per hänvisar till att det är Allbohus som sköter denna utveckling i samråd med de boende i området.

Höghus vid Björklövet
Det som ligger närmast i tiden att förverkliga är ett flerfamiljshus med 60 lägenheter mellan de båda husen som kallas Björklöven. Det blir ett centralt boende, nära till butiker och vårdcentral.

-Äldreboendet ute vid Rönnedal ligger på is, eftersom det är Moderaternas budget som gäller i Alvesta, säger Per. 

Han menar att det finns ett stort behov av så kallat mellanboende där äldre kan bo.  Ett boende där man kan bli gammal, utan att behöva  flytta till ett vårdhem, och där det finns den trygghet som man kan önska.

-Vi vill gärna få till stånd ett sådant boende och även bygga om Bryggaren till  vanliga lägenheter, eftersom vi  vet att det finns en stor efterfrågan att bo i centrum, avslutar Per.

www.vardagstexter.com är min hemsida. Ulla Sigfridsson heter jag och arbetar bland annat som frilansskribent.  Mina texter handlar om vanliga ovanliga människor. Jag bloggar ibland och skriver en del dikter. 
Jag skriver även reklam- och säljtexter och är van att jobba med sociala medier. Har erfarenhet från att jobba med hemsidor, personaltidningar, kundtidningar, kampanjer, debattartiklar med mera.

 

Under fliken finns mina kontaktuppgifter om någon skulle vilja anlita mig för skrivjobb eller utveckling av sina sociala medier.