Demokrati är ingen självklarhet i världen

Ge mig språket och lär mig vilka skyldigheter och rättigheter jag har. I en demokrati får jag vara med och ta ansvar. Låt mig vara ett komplement i Sverige.

Orden är Avdi Islamis och beskriver hur han känner när frågan om flyktingar kommer upp. Han vet vad han talar om eftersom han själv kommit hit som flykting för att inte riskera att bli fängslad och dödad i sitt tidigare hemland. Han är Kosovo-alban, muslim, iman och säger att han är människa i första hand.

-Vi är människor som är svaga eller starka. Det är de goda som inte bryr sig, som är problemet. De onda är nämligen inte så många, säger Avdi.

Han var 22 år första gången han flydde från sitt hemland. Då var det krig i Bosnien och Kroatien. Avdi var ung och ovetande, säger han själv, men kämpade för något bättre. Han skrev bland annat politiska artiklar i en studenttidning, vilket inte uppskattades av alla. Avdi valde att inte göra lumpen.

-Hade jag gjort det hade jag antingen blivit tvungen att döda andra människor i kriget, och det vägrade jag.

Förföljd
Till slut blev jakten på honom för stor så han vågade inte bo kvar hemma. Han hade kompisar som fängslats och dödats och flykten gick via buss till Bulgarien. En kusin följde med Avdi över gränsen för att se till så att allt gick bra. Via Schweiz gick resan vidare till Tyskland där han i sex månader jobbade och pluggade tyska. Hans pappa hade släktingar i Sävsjö så Avdi bestämde sig för att åka dit och söka asyl i Sverige.

-Jag trodde jag kommit till ett land med utegångsförbud, inget hände efter kl 17 på kvällarna, säger Avdi och skrattar.

På flyktingförläggningen i Sävsjö startade han upp en tidning för dem som bodde i förläggningen. Migrationsverket ställde upp med papper och skrivare och tidningen kom ut en gång i månaden. Han lärde sig snabbt svenska.

Familjen valde att flytta till Älmhult där Avdi bland annat engagerade sig i den mångkulturella föreningen. Till slut kom beskedet, han skulle utvisas. Vid det laget skulle han bli pappa och fick lämna den blivande mamman kvar i Sverige.

Tillbaka till Sverige
Ett år senare fick Avdi asyl i Sverige och återvände till Älmhult. Åtta veckor senare fick han arbete i Markaryds kommun som språkmedhjälpare och sedan även som SFI-lärare.

-Det är viktigt att man som invandrare inte blir passiviserad. Ge mig språket och förklara mina rättigheter och skyldigheter. Alla förstår inte vad det innebär att leva i en demokrati. Att man faktiskt inte saknar möjligheter. Låt oss mötas på lika villkor och ge eldsjälar möjligheter, säger Avdi.

Det finns många likheter mellan islam och svenska lagar. Koranen tillåter inte att man slår någon, utan det där handlar om gammal kultur, inte om religion. Traditioner som säger att ”jag” är samhället och som fostrar andra, förklarar Avdi som själv tycker att demokrati är den bästa formen. Han säger ”i demokrati – då blir du en riktig ledare”
 

Öppna kanalen

För 10 år fick ha ett uppdrag att utveckla Panncentralen i Växjö. I samband med det startade han Öppna kanalen i Växjö.

-Öppna Kanalen Växjö är folkets TV-kanal och vi finns till för att ge medborgare i Växjö en plattform att få uttrycka sig. Alla som vill göra TV, ska genom ÖKV ha möjligheten att göra det, förklarar Avdi. 

Det har varit tuffa år med många timmars arbete per dygn.

-Min fru är fantastisk, hon har hela tiden uppmuntrat mig att hålla på med det jag tror på, även om det inneburit mycket arbete.

Förutom att jobba med Öppna kanalen har Avdi skrivit två böcker. Den ena handlar om människan och samhället. Den andra är en översättning till albanska av ”10 gyllen regler för nyhetsjournalistik”.
 

Vad är det som intresserar dig så mycket när det gäller människan och samhället?

-Jag visste inte var stress var förrän jag kom till Sverige. Vi hör hela tiden ordet ”stress” och att vi är stressade, det gör oss trötta. Arbete i sig är en stimulans och har vi god stimulans sover vi bättre vilket gör att vi får en bra vila och orkar mer.

Vad är det som har förändrats i samhället?

-Innan vi hade tillgång till all ny teknik var gemenskapen starkare. Vi tänker på andra människor på ett annat sätt nu, avståndet blir större. Hatet och kärleken är bara en knapptryckning bort, vilket skapar distans. Människor blir svagare. Tekniken har skapat ett ökat utanförskapet.

FAKTARUTA

Namn: Avdi Islami
Bor: i Växjö
Ålder: 44 år
Yrke: utbildad teolog, tolk, journalist
Familj: fru och fyra barn.
Fritidsintressen: att läsa och skriva. Att fotografera.
Bästa egenskap: an skryta. Hellre skryta än ljuga.
Motto: Att vara sig själv. Att vara nöjd med det man har men ändå sträva mot något bättre.

 

www.vardagstexter.com är min hemsida. Ulla Sigfridsson heter jag och arbetar bland annat som frilansskribent.  Mina texter handlar om vanliga ovanliga människor. Jag bloggar ibland och skriver en del dikter. 
Jag skriver även reklam- och säljtexter och är van att jobba med sociala medier. Har erfarenhet från att jobba med hemsidor, personaltidningar, kundtidningar, kampanjer, debattartiklar med mera.

 

Under fliken finns mina kontaktuppgifter om någon skulle vilja anlita mig för skrivjobb eller utveckling av sina sociala medier.