Alvesta kommun satsar på nybyggnation

Det är nu drygt ett år sedan de tre partierna S, C och MP tog makten i Alvesta kommun. Hur har det gått, har det politiska käbblet minskat? Vad säger de tre ledarna.


Både Thomas Haraldsson ( C) och Birgit Andersson (MP) säger sig vara nöjda med Per Ribackes (S) ledarskap.

-Per är en stor diplomat och duktig på att förhandla. Vi har klarat den här tiden utan att bråka, säger Birgit.

-Det handlar inte om att någon vinner utan att vi kommer fram till lösningar där vi är överens, menar Thomas.

-Vi ser inte lika mycket tjafs inom politikerorganisationen och färre personangrepp än tidigare. Vi styr i minoritet vilket betyder att vi behöver hitta uppgörelser som gör att vi kommer framåt. Debatten förs inte lika mycket i media som tidigare vilket också bidrar till att det känns lugnare. Stämningen i kommunhuset har förändrats och blivit mer positiv, säger Per.

Hur ser ni på den senaste tidens skriverier om skadegörelse, bråk vid skolor med mera?

-Polisen gjorde en trygghetsmätning som visar att man upplever mer trygghet än tidigare under 2015 jämfört med 2014, men självklart blir man påverkad av det man läser, säger Per.

-Det handlar om polisiära frågor, men självklart behöver skolan med flera jobba vidare med värdegrunder. Sen måste vi också bli bättre på att lyfta fram allt bra som faktiskt händer i kommunen, säger Thomas.

-Vi träffar ofta näringslivet, organisationer och föreningar och det finns en framtidstro i Alvesta kommun. På senare tid har vi fått igång företagsfrukostar för näringslivet vilket uppskattas, säger Per.

-Jag är ju fritidspolitiker vilket gör att jag ser saker mer från utsidan, och märker att det är en negativ bild som förmedlas i media medan polisen förmedlar en annan bild, säger Birgit.

-Alvesta kommer att tilldelas en kommunpolis som kommer arbeta mycket med förebyggande åtgärder, berättar Per.

Hur har det varit att leda Alvesta kommun så här långt?

-Roligt och lärorikt. Vi ser över helheten och det fordras alltid pengar, vilket betyder att prioriteringar måste göras hela tiden. Vi har kommit långt med det vi har planerat för vår fyraårsperiod, hälften är redan under utredning. Demokrati tar tid, och det måste det få göra, för då hinner man tänka, säger Birgit.

-Det tuffaste är förstås att få ordning på ekonomin, för att få kontroll över de utmaningar vi står inför och ändå klara kvaliteten i verksamheten. Inom skolan, som är ett viktigt område, tar det lång tid att se resultat eftersom det handlar om att förebygga i de lägre åldrarna i mångt och mycket. Men vi har även utmaningar inom omsorg och boende. Vi behöver bygga fler bostäder, skolor, förskolor, vårdboende med mera om vi ska klara vår vision att bli 20 000 invånare till år 2017, säger Per.

-Vi ska växa, men med kontroll, säger Thomas.

Integrationsfrågan, hur löser ni den?

-Vi politiker kan inte ”fixa” detta, men vi kan skapa förutsättningar genom att exempelvis bygga flerfamiljshus på fler ställen i kommunen.  Det är var och ens ansvar att avgöra om man vill medverka till integration. Mycket kan göras via föreningsliv och studieförbund. Sysselsättning är viktigt, får man något så vill man engagera sig. Vi ser att ungdomsarbetslösheten sjunker, men inte i invandrargrupperna, vilket är tråkigt, säger Per.

-Mycket handlar om att få komma ut på arbetsplatser och jobba, då lär man sig också språket. Modellen att först läsa svenska i flera år för att sedan söka jobb är ingen bra lösning. Det finns mycket kompetens som vi behöver ta tillvara betydligt snabbare, säger Thomas.

-Vi har lång erfarenhet att ta emot flyktingar och invandrare i Alvesta. Men som läget är nu så har vi inte tillräckligt med bostäder, varken för nyanlända eller någon annan och därför står byggnation högst upp på vår lista, förklarar Per.

Byggnation

-Vi arbetar mycket med att skapa förutsättningar för att bo i Alvesta, många nya tomter, inte minst i Spångslandaområdet där vi räknar med både villor och flerfamiljshus, säger Thomas.

-Som nummer tre i Sverige har vi gjort en gemensam översiktsplan mellan två kommuner, Växjö och Alvesta. Främsta fokus är området mellan kommunerna utmed väg 25. Vi har i dagsläget brist på industrimark och därför bygger vi ut mer mellan Björnstorp och Orrakullen, säger Thomas.

-Vi har ett gott samarbete med Växjö kommun och ser dem som en tillgång inte ett hot, säger Per.

-Alvesta är en bra kommun att bo och leva i. Vi har bra kommunikationer och vi har en otrolig potential att utvecklas som kommun, sammanfattar Birgit.

www.vardagstexter.com är min hemsida. Ulla Sigfridsson heter jag och arbetar bland annat som frilansskribent.  Mina texter handlar om vanliga ovanliga människor. Jag bloggar ibland och skriver en del dikter. 
Jag skriver även reklam- och säljtexter och är van att jobba med sociala medier. Har erfarenhet från att jobba med hemsidor, personaltidningar, kundtidningar, kampanjer, debattartiklar med mera.

 

Under fliken finns mina kontaktuppgifter om någon skulle vilja anlita mig för skrivjobb eller utveckling av sina sociala medier.